Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa i obowiązki praktykanta określa Kodeks Pracy i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. sprawie praktycznej nauki zawodu  (Dz.U. 2019 poz. 391). Uczeń podlega przepisom regulaminowym szkoły, jednocześnie ma obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjno – porządkowym zakładu pracy, na tych samych zasadach, co pracownicy.

Każdy uczeń przed rozpoczęciem praktyki zapoznaje się z regulaminem, po czym podpisuje stosowne oświadczenie.

Pełna treść regulaminu znajduje się      TUTAJ