INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – Czytaj

PREZENTACJA OKE ORGANIZACJA EGZAMINU- Pobierz

PRZEPROWADZENIE EGZAMINU – Czytaj