INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – Czytaj

PREZENTACJA ORGANIZACJA EGZAMINU- Zobacz

PRZEPROWADZENIE EGZAMINU – Czytaj