Informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. PRZECZYTAJ !