Podstawowym celem praktyki zawodowej jest nabycie umiejętności praktycznych, uzupełniających i pogłębiających wiedzę uzyskaną przez ucznia w toku zajęć dydaktycznych w szkole. Praktyka stwarza możliwość potwierdzenia i rozwoju kompetencji zawodowych w ramach wybranego zawodu, daje możliwość poznania oczekiwań potencjalnych przyszłych pracodawców względem pracowników. Uczeń poprzez praktykę zawodową ma szansę utrwalenia, zademonstrowania i zweryfikowania swoich umiejętności, a także prezentacji chęci do pracy, co może w przyszłości ułatwić znalezienie satysfakcjonującej go pracy.

Cele szczegółowe praktyk zawodowych obejmują:

– weryfikację wiedzy teoretycznej i umiejętności nabytych przez uczniów podczas nauki w szkole (integracja wiedzy teoretycznej i praktycznej),

– poznanie przez uczniów warunków i specyfiki pracy w różnorodnych zakładach pracy,

– kształtowanie spostrzegawczości oraz zdolności samodzielnego i krytycznego myślenia,

– poznanie środowiska zawodowego, – możliwość dokonania oceny rynku pracy, poznanie przez uczniów oczekiwań pracodawców względem przyszłych pracowników,

-nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie poszukiwania pracy.