Zgłoszenie do egzaminu

1.Uczeń zapoznaje się z informacjami na temat egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie PRZECZYTAJ

2. Uczeń podpisuje stosowne oświadczenie, że zapoznał się z informacjami na temat egzaminu.

3.Uczeń  składa do kierownika szkolenia praktycznego pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu.

4. Deklarację składa się nie później niż 4 miesiące przed terminem egzaminu.

5.Do deklaracji należy dołączyć wszystkie dokumenty uzasadniające ewentualną prośbę  o dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do  indywidualnych potrzeb.

DEKLARACJE 

kwalifikacja A.25 /pobierz/

kwalifikacja E.06 /pobierz/

kwalifikacja E.13 /pobierz/

kwalifikacja M.12 technikum /pobierz/

kwalifikacja M.12 ZSZ /pobierz/

kwalifikacja M.17 technikum /pobierz/

kwalifikacja M.17 ZSZ /pobierz/

kwalifikacja M.18 ZSZ /pobierz/

Comments are closed.