Termin praktyki zawodowej 14.09 – 9.10.2015r.

Proszę zapoznać się z regulaminem praktyki, oraz przygotować dziennik praktyk (regulamin i dziennik dostępny w zakładce praktyki zawodowe). Poprawnie przygotowany ( w formie broszury) dziennik, każdy uczeń obowiązkowo składa do dnia 7.09.2015r. u kierownika szkolenia praktycznego.

Comments are closed.