UWAGA !!

1.Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

3.Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.

4. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.

5. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub wielorazową, materiałem, przyłbicą –w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.

6.Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu

7.Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

8. Na egzamin należy się zgłosić z dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna) nie później  niż 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

9.Na egzamin do CKZiU należy się zgłosić z dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna) nie później  niż 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Należy mieć kompletne ubranie robocze.

 

EGZAMIN PISEMNY  23 czerwca  2020r.

                      Godzina 8.00       KWALIFIKACJE   AU.04, EE.08, MG.18, MG.19 – zobacz

                     Godzina 10.00      KWALIFIKACJE  AU.54, EE.03, EE.10, E.09, M.17, M.18,  M.44 – zobacz

                    Godzina 12.00      KWALIFIKACJE   MG.12, E.10, E.14, E.20 – zobacz

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY W ZSTiO – harmonogram

KWALIFIKACJA  AU.04 – zobacz

KWALIFIKACJA AU.54- zobacz

KWALIFIKACJA EE.03- zobacz

KWALIFIKACJA EE.08- zobacz

KWALIFIKACJA EE.10- zobacz

KWALIFIKACJA E.14- zobacz

KWALIFIKACJA E.20- zobacz

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY w CKZiU – harmonogram

KWALIFIKACJA MG.12zobacz

KWALIFIKACJA MG.18zobacz

KWALIFIKACJA MG.19zobacz