Na egzamin należy się zgłosić z dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna) na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.
 

EGZAMIN PISEMNY  20 CZERWCA 2017r.

                      Godzina 8.00       KWALIFIKACJE  M17, M.18 , M.20 – zobacz

                     Godzina 10.00      KWALIFIKACJE  E.06, E.13, A.54 – zobacz

                    Godzina 12.00      KWALIFIKACJE   A.25, E.09, M.12, E.20 – zobacz


    EGZAMIN PRAKTYCZNY W ZSTiO – harmonogram

KWALIFIKACJA A.25- zobacz

KWALIFIKACJA E.06- zobacz

KWALIFIKACJA E.09- zobacz

KWALIFIKACJA E.13- zobacz

KWALIFIKACJA E.20- zobacz

KWALIFIKACJA M.44- zobacz


   EGZAMIN PRAKTYCZNY w CKP – harmonogram

KWALIFIKACJA M.12zobacz

KWALIFIKACJA  M.17zobacz

KWALIFIKACJA M.18zobacz

KWALIFIKACJA M.20zobacz

Na egzamin należy się zgłosić z dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna) na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.
 

EGZAMIN PISEMNY  12 stycznia 2017r.

                      Godzina 8.00       KWALIFIKACJE  M.18 , A.54 – zobacz

                     Godzina 10.00      KWALIFIKACJE  M.44, E.02, E.12, A.25 – zobacz

                    Godzina 12.00      KWALIFIKACJE   E.10,M.42,M.12, A.55 – zobacz

                   Godzina 14.00      KWALIFIKACJE   E.14,E.20 – zobacz

   

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY W ZSTiO – harmonogram

KWALIFIKACJA A.54- pobierz

KWALIFIKACJA A.55- pobierz

KWALIFIKACJA E.02- pobierz

KWALIFIKACJA E.06- pobierz

KWALIFIKACJA E.10- pobierz

KWALIFIKACJA E.12- pobierz

KWALIFIKACJA E.14- pobierz

KWALIFIKACJA E.20 pobierz

KWALIFIKACJA M.42- pobierz

KWALIFIKACJA M.44- pobierz

Egzamin praktyczny w CKP kwalifikacja M.18 – pobierz

 

 


Na egzamin należy się zgłosić z dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna) na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

Przybory na egzamin pisemny zobacz

Przybory na egzamin praktyczny zobacz

 

EGZAMIN PISEMNY  6 października 2016r.

                      Godzina 8.00       KWALIFIKACJE  A.54 ,E.02

                     Godzina 10.00      KWALIFIKACJE  A.25, E.09, E.12, M.44

                    Godzina 12.00      KWALIFIKACJE  A.55, E.10, E.14, E.20

            Lista zdających – POBIERZ

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY W ZSTiO

KWALIFIKACJA M.44 – 4 października godzina 8.00

KWALIFIKACJA A.25  – 5 października godzina 9.00

KWALIFIKACJA E.20 – 11 października godzina 13.00

Lista zdających – POBIERZ

Na egzamin należy się zgłosić z dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna) na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

Przybory na egzamin pisemny zobacz

Przybory na egzamin praktyczny zobacz

 

EGZAMIN PISEMNY  17 czerwca 2016r.

                      Godzina 8.00      KWALIFIKACJE  M.17 , M.18 – POBIERZ`

                    Godzina 10.00      KWALIFIKACJE  E.13, M.12,  – POBIERZ

                    Godzina 12.00      KWALIFIKACJE  A.25, E.06, E.09, E.13– POBIERZ

           

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY W ZSTiO

KWALIFIKACJA A.25 – POBIERZ

KWALIFIKACJA A.54 – POBIERZ

KWALIFIKACJA E.06 – POBIERZ

KWALIFIKACJA E.09 – POBIERZ

KWALIFIKACJA E.13– POBIERZ

            EGZAMIN PRAKTYCZNY W CKP

              KWALIFIKACJE  M.12, M.17, M.18 – POBIERZ

Na egzamin należy się zgłosić z dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna) na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym atramentem.

 

HARMONOGRAM EGZAMINU PISEMNEGO 20.06.2016POBIERZ

HARMONOGRAM EGZAMINU PRAKTYCZNEGO  21.06.2016 POBIERZ

Przybory na egzamin praktyczny
Technik mechanik:  Kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka
Technik elektronik: Kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka
Technik informatyk ——————————————–
Technik telekomunikacji: Kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka

*Kalkulator prosty–jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania,
mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb

W zakładce egzamin z kwalifikacji znajdują się deklaracje. Zainteresowanych proszę o wypełnienie i złożenie u kierownika szkolenia praktycznego do dnia 14 kwietnia. Po przekroczeniu tego terminu nie będzie możliwości zgłoszenia na egzamin w sesji wrzesień -październik.

Na egzamin należy się zgłosić z dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna) na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

Przybory na egzamin pisemny zobacz

Przybory na egzamin praktyczny zobacz

 

EGZAMIN PISEMNY  14 stycznia 2016r.

                      Godzina 8.00      KWALIFIKACJE  M.18 , M.17, A.54, E.02 – POBIERZ

                    Godzina 10.00      KWALIFIKACJE  E.12, E.09,  M.18, M.44, A.25, E.07  – POBIERZ

                    Godzina 12.00      KWALIFIKACJE  A.55, E.14 , M.44 – POBIERZ

                   Godzina 14.00       KWALIFIKACJE  E.10 , E.20 – POBIERZ

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY W ZSTiO

KWALIFIKACJA A.25 – POBIERZ

KWALIFIKACJA A.54 – POBIERZ

KWALIFIKACJA A.55– POBIERZ

KWALIFIKACJA E.02 – POBIERZ

KWALIFIKACJA E.10 – POBIERZ

KWALIFIKACJA E.12– POBIERZ

KWALIFIKACJA E.14 – POBIERZ

KWALIFIKACJA E.20 – POBIERZ

KWALIFIKACJA M.44 – POBIERZ

           

EGZAMIN PRAKTYCZNY W CKP

              KWALIFIKACJE  E.7, M.17, M.18 – POBIERZ

Zgłoszenie do egzaminu

1.Uczeń zapoznaje się z informacjami na temat egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie PRZECZYTAJ

2. Uczeń podpisuje stosowne oświadczenie, że zapoznał się z informacjami na temat egzaminu.

3.Uczeń  składa do kierownika szkolenia praktycznego pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu.

4. Deklarację składa się nie później niż 4 miesiące przed terminem egzaminu.

5.Do deklaracji należy dołączyć wszystkie dokumenty uzasadniające ewentualną prośbę  o dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do  indywidualnych potrzeb.

DEKLARACJE  Continue reading

Do dnia 19.10.2015 proszę złożyć do kierownika szkolenia praktycznego karty ocen, dzienniki praktyk oraz wszystkie inne wymagane dokumenty z odbytej praktyki zawodowej.

Termin praktyki zawodowej 12.10 – 6.11.2015r.

Proszę zapoznać się z regulaminem praktyki, oraz przygotować dziennik praktyk (regulamin i dziennik dostępny w zakładce praktyki zawodowe). Poprawnie przygotowany ( w formie broszury) dziennik, każdy uczeń obowiązkowo składa do dnia 7.10.2015r. u kierownika szkolenia praktycznego.