UWAGA !!

1.Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

3.Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.

4. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.

5. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.

6.Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu

7.Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

8. Na egzamin należy się zgłosić z dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna)

nie później  niż 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

EGZAMIN PISEMNY 11 stycznia  2022r.

 Godzina 10.00       KWALIFIKACJE   – zobacz

Godzina 12.00      KWALIFIKACJE  – zobacz

 Godzina 14.00      KWALIFIKACJA zobacz

EGZAMIN PRAKTYCZNY

KWALIFIKACJA  EE.18 – zobacz

KWALIFIKACJA EE.22- zobacz

KWALIFIKACJA MG.43- zobacz

KWALIFIKACJA MG.44- zobacz

KWALIFIKACJA EE.09- zobacz

KWALIFIKACJA AU.55- zobacz

KWALIFIKACJA EE.03- zobacz

KWALIFIKACJA EE.11- zobacz

Formuła 2017

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 – ZOBACZ

Terminarz przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach w roku szkolnym 2021/2022- ZOBACZ

Komunikat Dyrektora CKE z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2021/2022 –ZOBACZ

Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych zwalniających z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2022 roku, zgodnie z aktualizacją komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z 24 sierpnia 2020 roku.-ZOBACZ

Formuła 2019

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 – ZOBACZ

Terminarz przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach w roku szkolnym 2021/2022-ZOBACZ

Komunikat Dyrektora CKE z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2021/2022 –ZOBACZ

Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych zwalniających z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2022 roku, zgodnie z aktualizacją komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z 24 sierpnia 2020 roku. – ZOBACZ

UWAGA !!

1.Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

3.Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.

4. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.

5. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub wielorazową, materiałem, przyłbicą –w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.

6.Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu

7.Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

8. Na egzamin należy się zgłosić z dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna) nie później  niż 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

EGZAMIN PISEMNY 22 czerwca  2021r.

                      Godzina 8.00       KWALIFIKACJE   AU.54, EE.03, EE.08, EE.17, MG.18 – zobacz

                     Godzina 10.00      KWALIFIKACJE  AU.04, EE.08, EE.10 , MG.19 – zobacz

                    Godzina 12.00      KWALIFIKACJE  AU.55, EE.09, EE.11, MG.12,  MG.44 – zobacz

                  

EGZAMIN PRAKTYCZNY W ZSTiO – harmonogram

KWALIFIKACJA  AU.04 – zobacz

KWALIFIKACJA AU.54- zobacz

KWALIFIKACJA EE.03- zobacz

KWALIFIKACJA EE.08- zobacz

KWALIFIKACJA EE.09- zobacz

KWALIFIKACJA EE.10- zobacz

KWALIFIKACJA EE.11- zobacz

KWALIFIKACJA EE.17- zobacz

KWALIFIKACJA EE.22- zobacz

EGZAMIN PRAKTYCZNY W CKZiU – harmonogram

KWALIFIKACJA  MG.12 – zobacz

KWALIFIKACJA MG.18- zobacz

KWALIFIKACJA MG.19 frezarki- zobacz

KWALIFIKACJA MG.19 tokarki- zobacz